WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

THƯ GỬI CON GÁI YÊU | Cổng tin tức việt nam online THƯ GỬI CON GÁI YÊU – Cổng tin tức việt nam online

WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

13 – THƯ GỬI CON GÁI YÊU

20-03-2017archive.php
Bởi: cổng tin Có: Bình luận
THƯ GỬI CON GÁI YÊU

Con gái thân yêu ! Trời vào thu, nắng dìu dịu nhẹ, Quảng trường Ba Đình đang có diễu binh, diễu dân và diễu cái gì nữa bố cũng chẳng biết. Các tỉnh đổ về dồn dập để xem sự thất vọng. Dân Hà nội thì ngủ chẳng buồn dậy. Giờ này chắc ngoài phố, […]

Từ khóa: