WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG | Cổng tin tức việt nam online CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG – Cổng tin tức việt nam online

WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

26 CHUYỆN CÁI LÁ BÀNG

20-03-2017archive.php
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Chúng tôi là một nhóm bạn có khoảng 10 người. Trong đó có tôi và A.Lân là không uống rượu, nói chung là kiêng khem một số thứ như thịt chó, thịt thú rừng, thịt chim trời… đến nay anh Lân đã ra đi. Như vậy tỷ lệ kiêng khem mà giữ được tính mạng […]

Từ khóa: