WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

reversemap – Phân tích các nỗ lực SQL injection trong nhật ký máy chủ web | Cổng tin tức việt nam online reversemap – Phân tích các nỗ lực SQL injection trong nhật ký máy chủ web – Cổng tin tức việt nam online

WEBSITE ĐANG CÓ LỖI, MỜI BẠN GHÉ THĂM NEWS.CONGTIN.VN ĐỂ XEM NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT

reversemap – Phân tích các nỗ lực SQL injection trong nhật ký máy chủ web

28-01-2017
Bởi: cổng tin Có: 0 bình luận 205 lượt xem

Phân tích các nỗ lực SQL injection trong nhật ký máy chủ web

Chương trình hoặc có thể được chạy trong chế độ hàng loạt hoặc chế độ tương tác. Trong chế độ hàng loạt chương trình sẽ chấp nhận log máy chủ web Apache và sẽ deobfuscate request URL từ log. Trong chế độ tương tác của chương trình sẽ nhắc nhở cho người dùng nhập vào và sẽ in kết quả deobfuscated.

Chương trình có thể deobfuscate các kỹ thuật obfuscation sau đây:

  • SQL CHAR encoding
  • SQL CAST encoding
  • Trường hợp encoding các từ khóa SQL
  • Substring (Experimental – ở mặc định là nó sẽ thất bại với các truy vấn lồng nhau)

Các yêu cầu, các bản vá lỗi và phản hồi sẽ được chào đón.

kitploit

Bình Luận

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC