Chương trình đặt quảng cáo trên Cổng tin

16-05-2017PAGEPHP
Bởi: cổng tin Có: bình luận
Vị trí

Giá (1 tháng)

Đầu trang – kích thước (720 x 90)

(ảnh, text)

500.000 đ

Text link tất cả chuyên mục (text)

400.000 đ

Dưới bài viết

500.000 đ

Góc Phải

400.000 vnđ

Các banner còn lại
– Trang chủ
– Chuyên mục-bài viết

 400.000 đ

Quý khách muốn quảng cáo ở các vị trí khác, hình thức khác, xin liên hệ trực tiếp phòng quảng cáo ( mail: congtinvietnam@gmail.com ) để biết thêm chi tiết.