ASP.NET MVC5 #3: Thêm mới View

21-02-2018
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Trong phần này, bạn sẽ sửa đổi file “HelloWorldController.cs”, sử dụng view để đóng gói quá trình sinh ra HTML trả về cho client. Bạn sẽ tạo một view sử dụng “Razor view engine”. “Razor view” có phần mở rộng là “.cshtml” và cung cấp cách thức để tạo ra HTML sử dụng C#. Razor […]

ASP.NET MVC5 #2: Thêm mới Controller

14-02-2018
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

MVC là viết tắt của model – view – controller. MVC là một mô hình để phát triển các ứng dụng, nó có kiến trúc tốt, dễ kiểm thử và dễ bảo trì. Các ứng dụng dựa trên mô hình MVC có các thành phần sau: Models: Bao gồm các lớp đại diện cho dữ […]

ASP.NET MVC5 #1: Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

10-02-2018
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Loạt bài này sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản để xây dựng ứng dụng WEB ASP.NET MVC 5 sử dụng Visual Studio 2017. Để tạo mới một Project, bạn chọn File -> New -> Project như hình bên dưới: Sau đó chọn “Visual C#” tại danh sách bên trái, chọn “ASP.NET Web Application […]

Đối diện với sự non kém của chính mình

29-01-2018
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Học nghề là cuốn sách được David H. Hoveer và Adewale Oshineye viết vào năm 2010 dành cho những người đang nỗ lực để trưởng thành trong nghề. Cuốn sách có tiêu đề phụ là “Cẩm nang để trở thành Thợ thủ công Phần mềm”, được viết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó […]

Cập nhật thông tin mới từ Btc-e – tháng 9

01-09-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Mới đây, một tài khoản chính thức của Btc-e đã đăng tải các thông tin mới trên diễn đàn Bitcointalk về việc quay lại hoạt động trong thời gian tới. Trong bản cập nhật này, Btc-e đưa ra kế hoạch 3 giai đoạn trong tháng 9 này cho việc mở cửa trở lại. Trong giai […]

[Sự kiện hay] Autumn Coderetreat 2017

01-09-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Ngày 10/7/2017 tới đây tại Hà Nội và Đà Nẵng sẽ diễn ra một sự kiện rất đặc biệt dành riêng cho giới Lập trình viên: Autumn Coderetreat 2017. Coderetreat là một sự kiện thực hành lập trình chuyên sâu, các hoạt động tập trung vào những nguyên tắc cơ bản của phát triển phần […]

Đừng giấu dốt

28-08-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Học nghề là cuốn sách được David H. Hoveer và Adewale Oshineye viết vào năm 2010 dành cho những người đang nỗ lực để trưởng thành trong nghề. Cuốn sách có tiêu đề phụ là “Cẩm nang để trở thành Thợ thủ công Phần mềm”, được viết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó […]

Đừng dấu dốt

28-08-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Học nghề là cuốn sách được David H. Hoveer và Adewale Oshineye viết vào năm 2010 dành cho những người đang nỗ lực để trưởng thành trong nghề. Cuốn sách có tiêu đề phụ là “Cẩm nang để trở thành Thợ thủ công Phần mềm”, được viết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó […]

Kỹ năng cụ thể

21-08-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Việc có kiến thức không đồng nghĩa với việc có kỹ năng và khả năng thực tế để áp dụng kiến thức đó vào việc tạo ra các ứng dụng phần mềm. Đây là lý do nghề thủ công trở lên quan trọng. —Pete McBreen, Software Craftsmanship Bối cảnh Bạn đang tìm kiếm vị trí […]

Giải phóng lòng nhiệt huyết

14-08-2017
Bởi: cổng tin Có: Bình luận

Học nghề là cuốn sách được David H. Hoveer và Adewale Oshineye viết vào năm 2010 dành cho những người đang nỗ lực để trưởng thành trong nghề. Cuốn sách có tiêu đề phụ là “Cẩm nang để trở thành Thợ thủ công Phần mềm”, được viết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó […]

  • 3